Iontoforese (hoogfrequentie)

Activerende en desinfecterende werking

Iontoforese wordt gebruikt voor stoffen dieper in de huid te laten dringen die normaal niet verder dan de bovenste huidlagen komen.

Een werkstof in een crème of serum is effectiever als deze diepere huidlagen kan bereiken. Dit is mogelijk door middel van iontoforese. Het is een effectieve en pijnloze manier om werkstoffen diep in een weefsel toe te dienen, ook wel insluizen genoemd.

Door gebruik van iontoforese-apparatuur worden producten (werkstoffen) met negatieve lading via de positieve lading ingesluisd en andersom. Een simpelere voorstelling is het 'magneet' principe: twee gelijke polen van een magneet stoten elkaar af. De gebruikte werkstoffen zijn positief of negatief geladen.

Hoogfrequentie behandeling is met name effectief voor een weinig reactieve seborroe huid met een verdikte hoornlaag. De vrijkomende ozon heeft een plaatselijk activerende en desinfecterende werking op de huid. Het effect van de behandeling met hoogfrequentstroom met glazen elektroden berust niet op stroomdoorgang